1543. évi XXII. törvénycikk

mikor kell a nemeseket és jobbágyokat arra kényszeriteni, hogy az ellenség ellen fejenkint ragadjanak fegyvert?

Abban az esetben pedig, a mikor a török ellenség valamely várat ostrom alá vesz, vagy az ország romlására valamely erősséget kezdenek épiteni; továbbá ha a kapitány urak saját erejükből és a melléjük adott csapatokkal nem képesek arra, hogy valamely erősséget a hatalmaskodók kezéből kivegyenek és lebontsanak: akkor, (ha a szükség nagysága kivánná) a nemes urakat és jobbágyokat is fejenkint kell fegyverfogásra kényszeriteni s kivinni.


  Vissza az oldal tetejére