1543. évi XXV. törvénycikk

az okozott károkat kiegyenliteni vonakodó katonákat a falusbirák is elfoghatják és a kapitányok vagy ispánok kezéhez szolgáltathatják

A mely katonák külön csapatban a hadseregen kivül barangolva a jobbágyok élelmi szereit elviszik, vagy egyéb kárt tesznek és ezért eleget tenni nem akarnak:

1. § Azok ellen az illető falu birájának a jobbágyok egybegyüjtött erejével fel kell kelnie és azokat el kell fognia, az elfogottakat pedig büntetés és elégtétel czéljából a kapitányok kezéhez kell adnia, ha ezek közel volnának, különben adja az illető vármegye ispánjának vagy alispánjának a kezéhez, az elfoglalt embernek a holmijával együtt.

2. § A mely kapitányok vagy ispánok tartozzanak a jobbágyoknak a kárért a kártevő holmijából eleget tenni és azt a kártevőt szigoruan megbüntetni.


  Vissza az oldal tetejére