1543. évi XXIX. törvénycikk

a káptalani bizonyságok megvédése és az elhanyagolt itélet végrehajtása

És mivel az ezelőtt tartott törvényszékeken a törvény rende szerint megvizsgált és jobbára el is döntött, igen sok ügy végrehajtatlan maradt:

1. § Szükségesnek tartják, hogy az ilyen odaitéléseket és itéleteket végrehajtásra bocsássák és a kapitány uraknak a káptalanok és conventek bizonyságait meg kell védeniök, hogy biztonságban mehessenek ki a végrehajtásokra.

2. § Ha azonban valamely itélőlevelet véletlenségből vagy valamely okszerü akadály közbenjötte miatt ez idő szerint nem lehetne végrehajtás alá bocsátani, az mind a mellett maradjon meg a maga erejében mindaddig, a mig annak idején végrehajtható nem lesz.

3. § A káptalanoknak és konventeknek pedig az ő bizonyságaikat, a régtől fogva szokásos módon kell a végrehajtásokra kiküldeni.


  Vissza az oldal tetejére