1543. évi XXX. törvénycikk

a kik az igazság végrehajtóit háboritják, megsebzik vagy megölik, megbüntetendők

Azokat pedig, a kik a legutóbbi időkben istentelen vakmerőségtől inditva a káptalanok és conventek bizonyságait, továbbá a királyi embereket, az alispánokat, szolgabirákat és a többieket, a kiket birói végrehajtásra hivtak vagy a kik erre elmentek, megverték, megölték, megsebezték vagy bántották, a királyi felség és a helytartó ur a közönséges decretum tartalmához képest fenyittesse meg.

1. § És az ilyen hatalmaskodóknak a királyi kegyelem semmiképen se használhasson.


  Vissza az oldal tetejére