1543. évi XXXII. törvénycikk

a biráskodás szünet nélkül folyjon

Mivel mind az elmult, mind az ezután felmerülő egyenetlenségek, jogtalanságok és főképen hatalmaskodások törvényes orvoslásra szorulnak.

1. § A helytartó urnak a hozzá tartozó többi rendes birákkal együtt nemcsak a nagyobb hatalmaskodás öt esetét és a feljebbezéseket, hanem a zálogjogok, uj adósságok, hitbérek és jegyajándékok, kártételek és erőszakos foglalások iránt inditott összes pereket is szünet nélkül kell elbirálnia.

2. § És a megitélt ügyeket hajtassa végre.


  Vissza az oldal tetejére