1545. évi III. törvénycikk

a visszaadott fekvőjószágok visszafoglalói a hütlenség vétkének büntetésével lakolnak

Ha pedig valaki az egyszer visszaadott fekvő jószágokat önhatalmából ismét visszafoglalta volna vagy visszafoglalná: akkor a kapitányok vagy ispánok, valamint az alispánok és szolgabirák az ilyent, miután e részben a dolog valóságát a nemesek közönségétől megtudták, a történt visszafoglalás helyén vagyonukban és személyükben legott avval a büntetéssel sujtsák, a melyet erre nézve a korábbi beszterczebányai gyülés állapitott meg; a fekvő jószágoktól és jövedelmektől megfosztottakat pedig helyezzék azokba vissza.


  Vissza az oldal tetejére