1545. évi IV. törvénycikk

az elfoglalt fekvőjószágokat magánhatalommal is szabad visszafoglalni, ha valakinek azok visszafoglalására ereje van

Ezenkivül álljon mind az uraknak, mind a nemeseknek a szabadságában, hogy azokat a fekvő jószágokat, a melyeket tőlük igaztalanul elvettek, vagy a melyeket a királyi felségtől igazságos czimen felkértek és törvényesen megnyertek, azoktól, a kik azokat a köztörvény, valamint a törvénykezés rendje és az ország rendes biráinak világi karhatalommal való végrehajtásra kiadott itélete ellenére, vakmerően visszatartják, magánhatalmukkal és (ha ezt valamelyikük megteheti) minden módon, még a személyek letartóztatásával is, visszafoglalni.

1. § És ha volnának olyanok, a kik a tőlük igaztalanul elfoglalt fekvő jószágokat és örökségeket eddigelé is visszafoglalhatták, azok semmi büntetés vagy teher alá ne essenek.


  Vissza az oldal tetejére