1545. évi XI. törvénycikk

az otthon hagyott várnagyok és más tisztek maguk helyett mást, és a tiz jobbágy után, más nemesek módjára, egy-egy lovast tartoznak hadba küldeni

A ki idegen zsoldon katonáskodik, vagy a kit valamely ur vagy előkelő, mint várnagyot és tisztet hagyott a várakban vagy kastélyokban és erősségekben: az olyan ebben a hadjáratban, az előre bocsátott büntetés alatt, saját személye helyett egy lovast és minden tiz jobbágy után hasonlóképen egy-egy lovast tartozik hiány nélkül a vármegye köziben tartani.


  Vissza az oldal tetejére