1545. évi XIV. törvénycikk

a nemesnek szabadságában áll a különböző vármegyékben levő fekvőjószágai után állitandó lovasokat a maga személye mellett tartani; mindamellett a hadi szemle idején mutassa meg azokat minden egyes vármegyében, a hol jószágai vannak, az ispánnak

Ha valakinek különböző vármegyékben vannak fekvő jószágai, az lovas katonáit mindezek után annak a vármegyének a határában tartsa maga mellett, a melyben személyes lakhelye van.

1. § Azonban a hadiszemle alkalmával a minden egyes vármegyében fekvő jószágai után tartandó lovasokat jelentse be és mutassa meg különösen az illető vármegye alispánjának.


  Vissza az oldal tetejére