1545. évi XVIII. törvénycikk

a nemesek, a kiket a törökök fekvőjószágaikból kiüztek, tehetségükhöz képest személyesen menjenek a királylyal hadba

Hogy a kiket a törökök az ő fekvő jószágaikból kivertek, azok, még ha semmi jószáguk sincs és azután sem nyertek ilyet: mindamellett saját személyökben kötelesek a hadjáratban résztvenni, mindegyik ugy, a mint az ő tisztességéhez és tehetségéhez képest tőle kitelik.


  Vissza az oldal tetejére