1545. évi XXIV. törvénycikk

a szabad és bányavárosok fekvőjószágai után a vármegye csapatai közt tartsanak katonát, személyeik után pedig a király belátása szerint katonáskodjanak

A szabad és bányavárosok a közönséges hadjárat terhét akképen viseljék, a mint azt a királyi felség az ő tehetségükhöz képest meg fogja határozni.

1. § De jobbágyaik után, a melyek után eddigelé a vármegye közibe szoktak fizetni, épen úgy tartsák lovasaikat, mint a nemesek.


  Vissza az oldal tetejére