1545. évi XXIX. törvénycikk

az alispánok határozzák meg az élelmiszerek mennyiségét

Hogy az egyes vármegyékben az alispánok két vagy három, e czélra megválasztott nemessel határozzák meg minden élelmiszernek a mennyiségét, hogy a jobbágyok számához képest minden faluban mennyit lehet szolgáltatni?

1. § És ha az élelmiszereket valaki akár vakmerőségből, akár hanyagságból nem szállitaná a várakba, az az élelmiszerek elvesztésével bünhődjék.

2. § Ha valaki ilyen árukkal vagy élelmiszerekkel nem a várakba, hanem máshová utazik, az mindenütt fizesse meg a harminczadot és a szokott vámot; különben, ha kiderülne, hogy e tekintetben bárki is valami csalfaságot követett el, annak bárhol megkapható holmiját el kell venni.


  Vissza az oldal tetejére