1545. évi XXXII. törvénycikk

az urak és nemesek, a kiket a kapitány a dolog fontosságánál fogva, végrehajtás eszközlésére megkeresett, kötelesek mellette fölkelni

Ha a kapitány urak a megyék közelebb vagy akár távolabb levő urait és nemeseit is az ügy jelentőségéhez képest fekvő jószágoknak visszaadása vagy végrehajtás eszközlése czéljából is megkeresik: azok, a beszterczebányai határozat értelmében kötelesek legyenek minden csapatjukkal, ugyszintén azok, a kik arra alkalmasok, a kapitány ur mellett személyesen is fölkelni.

1. § A kik ellenkezően cselekszenek, azokat szabadságában áll a kapitány uraknak javaikban és személyükben megbüntetni.


  Vissza az oldal tetejére