1545. évi XXXIII. törvénycikk

a királynak vagy helytartójának az ország törvényeivel ellenkező levelei a javak visszaadásában meg nem tartandók

Hogy a kapitányok, valamint az ispánok vagy alispánok ne tartsák meg a királyi felségnek és a helytartó urnak olyan leveleit, a melyeket netán a királyi felségtől a fekvő jószágok visszaadása és visszabocsátása tárgyában a beszterczebányai közönséges határozatnak és más később keletkezett törvényeknek s a jelenleginek is ellenére nyertek.

1. § Hanem tekintet nélkül ezekre, mindabban, a mi az emlitett törvényeknél fogva tisztükhöz tartozik, felelősségük terhe alatt, csalárdság nélkül foganatositsák a végrehajtást.


  Vissza az oldal tetejére