1545. évi XXXIV. törvénycikk

a biráskodás évenkint két határidőben történjék

Az afféle ügyeket, a melyeknek az elbirálása a korábbi beszterczebányai törvénynél fogva lett elhatározva, a mikor az idő engedi, évenkint két határidőben kell elbirálni: és ezek a határidők minden országlakosnak tudomására legyenek, nehogy ezeknek nem tudása valami terhet vonjon maga után.

1. § És minden határidő tartson negyven napig.

2. § Ugy mindazonáltal, hogy az ország rendes biráinak teljes számban legyenek meg az ő itélőmestereik és helyetteseik.

3. § És a nemesek közül is mindenkor legalább négy jogtudós táblabiró legyen mellettök a törvényszéken.

4. § Az első határidő szent György vértanu napja; a második szent Márton napja.

5. § A helytartó ur az efféle törvényszékeknek megtartását mindenkor husz nappal előbb adja tudtára az egyes vármegyéknek.


  Vissza az oldal tetejére