1545. évi XLI. törvénycikk

a segély csakis a katonák fizetésére forditandó

Az egy forint segélyből pedig senki más ne kapjon fizetést, mint az a személy, a ki vagy a kapitányok, vagy más urak és katonaszemélyek közül nem otthon fog tétlenül maradni, hanem a végvidéki helyeken fog harczolni.

1. § A mely urak és nemesek pedig magukat ebbe a segélybe beleártják, azokat a végvidéken szolgáló kapitány a mondott két választott egyén megkeresésére javaik elfoglalásával és minden más lehetséges módon büntesse meg.

2. § És a jelenlevő urak ezennel adandó leveleikben kötelezzék magukat erre.


  Vissza az oldal tetejére