1545. évi L. törvénycikk

az ezüstmárkát a királyi kamaránál huszonöt dénár hiján hat forinttal kell beváltani

Elhatározták azt is: hogy, miután ebben a megszorult országban minden dolognak az értéke emelkedett és a bányák mélyebbekké lettek és a viz bennök napról-napra szaporodik és a bányákban minden költség és munka három akkorává lett: a királyi kamaránál az ezüstnek minden márkáját huszonöt dénár hiján hat forinttal fizessék meg.

1. § A királyi felség is parancsolja meg a körmöczi kamarásoknak és Mária királyasszony biztosainak, hogy ennek a határozatnak tényleg eleget tegyenek: mert ha az meg nem történnék, az országlakosok kénytelenek lennének a bányák és az ország kincseinek a pusztulását látni és a bányamivelők nem akarnának továbbra annak a kötelezettségnek alávetve maradni, a melylyel a körmöczi kamarának le vannak kötve.

2. § Mert lehetetlen dologra senkit sem kell kényszeriteni; és magánhaszon miatt nem szabad a köztársaságot és az egész országot tönkre tenni.


  Vissza az oldal tetejére