1545. évi LV. törvénycikk

Perényi Péter kibocsátandó a börtönből

Hogy méltóztassék a királyi felség az ő hiveinek annyi könyörgésére, különös kegyelménél fogva, Perényi Péter urat végre valahára kegyesen szabadon bocsátani.

1. § Mert hát ennek a Perényi Péternek azok az ajánlatai, a melyeknek a teljesitését Ő felségének igéri, elégségeseknek látszanak lenni.

2. § És különben is annak a Perényi Péternek a hüségére és állhatatosságára nézve az összes országlakosok kezesekül ajánlkoznak.

3. § És ugy látják, hogy Perényi ur nem követett el sulyosabb büntettet, mint azok a spanyol kapitányok, a kik az ország ekkora romlására szolgáltattak okot, s a kik mégis büntetlenül lettek elbocsátva, sőt talán jutalmat is nyertek.


  Vissza az oldal tetejére