1545. évi LVI. törvénycikk

Likava vára visszadandó Pekri Lajosnak

Hogy a királyi felség nagyságos Pekri Lajos várát, Likavát, a mely most Ő felsége kezén van, neki visszaadni méltóztassék.

1. § A ki felajánlotta magát, hogy Ő felségének örökre hű és engedelmes alattvalója marad és a mennyiben a curiában valami szolgálatban nyerne alkalmazást, azt a szolgálatot a királyi udvarban állandóan fogja teljesiteni.


  Vissza az oldal tetejére