1546. évi III. törvénycikk

a császár betegsége miatt az ország felszabadulásának a munkája abbanmarad

Kétséget sem szenved pedig, hogy Ő felsége ezt a feladatát és a végpusztulással fenyegetett Magyarország megszabaditásának megkezdett munkáját (melyet ő császári és katholikus szent felsége a mult évben önként vállalt el) igen súlyos betegségének kényszeritő hatalmánál fogva, szivének legnagyobb keserűségével hagyta abban.

1. § És a magyarok biznak Ő császári felségében, hogy (a hozzájuk való rendkivüli kegyességénél és a keresztény köztársaság iránt táplált különös előszereteténél fogva) az ő jólétükre és megszabaditásukra mindenkor gondja lészen és igéretének, mihelyt arra kedvező alkalom kinálkozik, eleget fog tenni.

2. § A mit a magyarok, a mig csak őket az isteni kegyelem életben tartandja, törekedni fognak Ő császári felségétől és utódaitól kiérdemelni.


  Vissza az oldal tetejére