1569. évi LII. törvénycikk

Szolnok, Fejér és Solt vármegyék hol nyerjenek itéletet?

Minthogy Külső Szolnok vármegyét és Fejér vármegye solti székét a törökök elfoglalták s igy alispánjaik és szolgabiráik nincsenek, de megvizsgálásra váró peres ügyeik vannak, elhatározták:

1. § Hogy jövőre Külső-Szolnok vármegye részére Heves, Fejér vármegye solti széke részére pedig Pest vármegye szolgáltasson igazságot.


  Vissza az oldal tetejére