1723. évi XXXVII. törvénycikk

a törvényesen kezdett, s bármi módon akadályozott peres ügyeknek további előmozditásáról

Minthogy Ő legsz. felsége jóságos szándéka szerint az összes és mindenféle törvényszékek folytonosan tartandók s a bármiképen akadályozott perlekedőknek gyorsabb és pontosabb igazságszolgáltatáshoz kell jutniok.

1. § Ezért ugyancsak Ő legsz. felségének jóságos beleegyezésével megállapitják, hogy az összes és bármiféle, ugy a világi, mint az egyházi biróságok előtt törvényesen kezdett és folytatott, és bármi módon akadályozott s e miatt függőben levő perek, illetékes biráik előtt, kikhez tartozóknak látszanak, a törvény szerint megtartandók megtartásával, felülvizsgálhatók s folytathatók legyenek.


  Vissza az oldal tetejére