1791. évi erdélyi III. törvénycikk

milyen módon kell Ő szent felsége utódainak Erdélyben az esküt letenni?

Valamint Ő felsége 1790. évi deczember 3-án kelt kegyes biztositó leiratával ennek a fejedelemségnek a karait és rendeit a Lipót-féle ünnepélyes hitlevélben és az erre következett kegyes elhatározásokban és rendeletekben nyert jogaiknak, törvényeknek, kiváltságaiknak, engedményeiknek sértetlenül való megtartása iránt biztositotta és ezt a legkegyelmesebb biztositását az ő teljhatalmu királyi biztosa utján a karoktól és rendektől bevett hüségi eskü után, az Ő felsége nevében és lelkére letett szent esküvel is megerősiteni méltóztatott: ugy Ő szent felsége utódai, Magyarország királyai is jövőre az első czikkelybe iktatott esküminta szerint ugyanazon a módon fogják azt megerősiteni, a mint most történt.


  Vissza az oldal tetejére