1791. évi erdélyi IV. törvénycikk

az alattvalói esküről, melyet Erdély rendeinek kell letenniök

Az erdélyi fejedelemség karai és rendei Ő szent felsége törvényes örököseinek és utódainak, Magyarország királyainak, a kik az örökös erdélyi fejedelemségben az 1744. évi 3-ik czikkelyben megállapitott közvetetlen utódlási rend értelmében kormányra jutnak, a tartozó hüségi esküt az 1744. évi 4-ik czikkelyhez függesztett minta szerint, a szokott módon le fogják tenni és az eskü letételéről szóló okiratot az egyesek aláirásaival, és a három nemzetnek, meg az egyes aláiróknak szokásos pecsétjeivel ellátva, föl fogják terjeszteni.


  Vissza az oldal tetejére