1791. évi erdélyi VII. törvénycikk

a fejedelemmel és rendekkel közös törvényhozó hatalomról

Ő szent felsége kegyesen elismeri, hogy a törvények hozásának, eltörlésének és hiteles magyarázásának a hatalma az erdélyi nagy fejedelemségben közös a fejedelemmel és az országgyülésre törvényesen egybesereglő karokkal és rendekkel, s kegyelmesen kijelentette, hogy a rendeknek ezt a jogát sértetlenül föntartandja és a mint az dicsőült I. Lipótról rája szállott, ugy ő is sértetlenül fogja az ő felséges utódjaira átszállitani.


  Vissza az oldal tetejére