1791. évi erdélyi XIII. törvénycikk

a szász nemzet egyetemének és az e nemzet kebelében létező székek, városok és mezővárosok közönségeinek törvényes hatáskörükben és szabadságukban való megtartásáról

Ő felsége kegyes beleegyezésével a szász nemzet és annak egyeteme, valamint a szász székek és vidékek, szabad királyi városok és kiváltságolt városok közönségei és hatóságai is, ugy a törvénynél fogva őket megillető tisztválasztás, mint a polgári és gazdasági közigazgatás s igazságszolgáltatás tekintetében megmaradnak az ő törvényes és a Lipót-féle hitlevélnek megfelelő állapotukban.


  Vissza az oldal tetejére