1791. évi erdélyi XV. törvénycikk

hogy a közhivatalokra a haza polgárai alkalmazandók

Az „Approbata Constitutiók” III. rész, 42. czim, 1. cz. és a Lipót-féle szentséges hitlevél 5. pontjával egyezőleg a karok és rendek a jelen czikkelyben ujból biztosittatnak, hogy a közigazgatást, pénz- és igazságügyet illető közhivatalokra mások nem nyernek alkalmazást, mint a törvényesen bevett három nemzet valamelyikéhez tartozó, a törvénykivánta kellékekkel ellátott hazafiak.


  Vissza az oldal tetejére