1791. évi erdélyi XVI. törvénycikk

a mi a nemesi jogokat illeti, azokat Magyarország és az erdélyi fejedelemség nemesei és honfiai viszonosan és egyenlően élvezik

Minthogy az erdélyi fejedelemség Magyarországgal egy és ugyanazon király hatalmának van alávetve és a mi a nemességet illeti, ugyanazon sarkalatos törvényekkel él, a nemesités joga is ugyanannak a szent koronának a joghatóságából ered: ennélfogva a nemesek és honfiak állapotára és szabadságára nézve továbbra is az a viszonossági tekintet marad irányadó, hogy Magyarország nemesei itt Erdélyben, és viszont az erdélyi nemesek nemes Magyarországban, minden ez iránt támasztandó nehézség nélkül a koronának egy és ugyanazon nemesi előjogot élvező valódi tagjai számába jőnek, az ezzel ellenkező értelemben tett rendeleteket, elhatározásokat és itéleteket a jelen czikkely erejénél fogva erőtleneknek nyilvánitván.


  Vissza az oldal tetejére