1791. évi erdélyi XXIII. törvénycikk

a postahivataloknak a királyi főkormányszék igazgatásától való függéséről

Ő szent felsége a szentséges Lipót-féle hitlevél 18-dik pontjának és az arra következett királyi elhatározásoknak kiegészitéseül kegyesen megméltóztatott engedni, hogy az erdélyi fejedelemség és a hozzácsatolt részek határain belül levő postahivatalok, úgy a mi a postatisztségeknek hazafiakkal való betöltését, mint a hivatalos dolgokban való igazgatást illeti, a királyi főkormányszéktől függjenek, a jövedelmeket pedig a királyi kincstári hivatalhoz szolgáltassák be.


  Vissza az oldal tetejére