1791. évi erdélyi XXIV. törvénycikk

a névtelen és hamis feljelentésekről

Ő szent felsége a titkos följelentéseket, valamint a közállapotra nézve veszedelmes bejelentéseket a királyi főkormányszék utján az érdekeltekkel közölni s a vádlottakat a törvényszabta módon meghallgatni méltóztassék, hogy az igaztalanul terheltek magukat megvédhessék és a hamis feladókkal törvény utján lehessen elbánni és érdemükhöz képest meg lehessen őket büntetni, a névtelen bejelentéseket és följelentéseket pedig sem a felséges udvarnál, sem más kormányhatóságoknál nem szabad elfogadni.


  Vissza az oldal tetejére