1791. évi erdélyi XXVIII. törvénycikk

a pénzbüntetéseket, a paraszt népet illetőleg, testiekre változtatják át

Hogy a paraszt népnek a pénzbüntetésekből bekövetkezhető kimerülését meggátolják, a rendek már az 1741. évben is a felséges udvar elébe terjesztett szavazatukhoz képest határozzák, hogy mind a vármegyékben és székely székekben, meg magyar vidékeken, mind a szász nemzet kebelében és más városokban és mezővárosokban a pénzbüntetéseket, melyek a paraszt népre akár büntettek eseteiben, akár közigazgatási rendeletek áthágása miatt, az erdőben levő törvények határozatából kiróhatók volnának, testi büntetésekre kell átváltoztatni, a melyek közé a fogság és a kenyéren s vizen való koplalás is számitandó s a melyeket a vétkesek korához, neméhez és állapotához, a büntett sulyához és a bünösök személyéhez képest kell kimérni, és az emlitett esetekben a pénzben való kiegyenlitést nem szabad megengedni, ide nem értve a közönségeket, a kár és költségek megtéritését, vagy a magánosok polgári ügyeiben törvényesen kirótt más büntetéseket.


  Vissza az oldal tetejére