1791. évi erdélyi XXIX. törvénycikk

a nemesektől némely városokban és mezővárosokban szedett vámok és más taksák eltörléséről, továbbá azoknak a visszaéléseknek a megfékezéséről, a melyek a heti és országos vásárok tárgyában a Compil. Const. V. R. 14. és 15. edict. rendelkezése ellenében becsusztak

Tapasztalták, hogy némely városokban és mezővárosokban, a nemesség sérelmével, régtől fogva divatba jött az, hogy a nemeseket ugy a vám, mint más taksák fizetése alá vetik, miután ezenkivül a szabad adást és vételt, valamint a városok heti és országos vásárain a Comp. Const. V. R. 11. és 15. ed. tartalma ellenére divó más visszaéléseket illetőleg különféle panaszok kerültek a rendek elébe: Ő felsége kegyes beleegyezésével határozták, hogy az ilyen helyek hatóságai és tisztei tartozzanak magukat szigoruan az idézett törvény rendelkezéséhez alkalmazni és hogy tartózkodjanak a nemesektől törvénytelen vámokat és más taksákat szedni, a törvénycikkelyben megszabott büntetés alatt, melyet minden egyes esetben annyiszor, a mennyiszer, az ügyigazgató keresetére kell kiróni.


  Vissza az oldal tetejére