1791. évi erdélyi XXXV. törvénycikk

az olyanok részére teendő uj adományokról, a kik leveleiket az oláh lázadás vagy a töröknek e hazába való beütése alkalmával elveszitették

Ő szent felsége azoknak, a kik leveleiket az 1784. évi oláh lázadás vagy a törököknek e hazába való beütése alkalmával elveszitették, a királyi könyvekből, törvénykezési iratokból, káptalanoktól és a törvényszékek levéltáraiból, sőt tanuvallomásokból nyert felvilágositás után is méltóztatni fog az ország különböző törvényei és a régi királyok decretumai, különösen pedig az Approb. Const. IV. R. 13. Cz. 2. czikkelye értelmében, nemcsak az előbb létezett leveleket kiadni, hanem őket azok alapján királyi tiszténél fogva királyi kegyelemből az elveszett levelek tartalmához alkalmazott uj adományokkal minden dij fizetése nélkül kegyesen ellátni.


  Vissza az oldal tetejére