1791. évi erdélyi XXXVI. törvénycikk

a görögök birói székéről

Az Approbata Constitutiok III. részének 52. czime megállapitotta, hogy milyen módon tartozzanak ugy a birtokos, mint a birtoktalan görögök is törvényt állani; ennélfogva a görögök ügyeit jövőre ennek a törvénynek a rendelkezése szerint kell tárgyalni, épségben maradván azoknak kiváltságai, a melyeket a törvény értelmében fognak nyerni.


  Vissza az oldal tetejére