1791. évi erdélyi XXXVII. törvénycikk

a váltólevelekről

A kereskedés nagyobb gyarapodása végett az olyan váltóleveleknek, a melyeket valaki kereskedés czéljából bocsátott ki, a személyes kötelezettségre nézve is legyen erejük, a bármely más okból kibocsátott egyéb váltólevelek azonban csakis a rendes kötéslevelek erejével birjanak. A váltóleveleken alapuló adósságok tárgyában pedig a követelők az előtt a rendes hatóság előtt pereljenek, a melynek hatalma alá van vetve az adós; és azok ellenében, a kik kereskedés czéljából bocsátották ki a váltóleveleket, ezek tartalma szerint; mások ellenében pedig a hazai törvények értelmében fognak elégtételt nyerni.


  Vissza az oldal tetejére