1791. évi erdélyi XXXVIII. törvénycikk

a bünvádi perekről és a tagcsonkitás eltiltásáról

Ő szent felsége kegyes beleegyezésével határozzák, hogy mindaddig, mig a kiküldött bizottság a bünügyekben nem fog bizonyos szabályt kidolgozni és ez országszerte nem lesz megállapitva, a büntényeknek ugy megvizsgálásában, mint megbüntetésében minden biróság a hazai törvényekhez és a régi gyakorlathoz tartsa magát; mindazonáltal mivel bizonyos az, hogy az eddigelé divatban volt tagcsonkitás az élet megjavitására mit sem használ, sőt inkább az életfentartás eszközeinek a megszerzésére az alkalmat megvonja, ezért a tagcsonkitást közös szavazattal eltiltván, határozzák, hogy csak a bélyeget legyen szabad, még pedig a bünösök hátára sütni, hogy az a büntények ismétlése esetében a vizsgálóbiró szemébe tünjék, s ezt is csak nagyobb büntények és ismételt lopások esetében, a mikor az élet és az erkölcsök megjavulására semmi remény sincs.


  Vissza az oldal tetejére