1791. évi erdélyi XXXIX. törvénycikk

az uj perrend folyama alatt előkerült törvénykezési tények törvényességéről

Miután az 1790. évi januárius 28-dik napján kiadott kegyes királyi leirat az 1781. évi május 1-én behozott perrendet megszüntette; azoknak a fontos kérdéseknek a kikerülése végett, a melyek a megszüntetett uj perrend értelmében tárgyalt perek körül fölmerülhetnének, a rendek, Ő szent felsége kegyes beleegyezésével, közös egyetértéssel azt határozták, hogy az uj perrend folyama alatt ugy a régi, mint az uj alakban hozott és közbejött összes itéletek, tanuvallatások, bizonyságlevelek, párok, peregyességek, tiltakozások, visszavonások és a többi dolgok, a mi azok külső alakszerüséget illeti, erejükben maradjanak és azok a biróságokban elfogadhatóknak tekintendők, sőt az uj perrend értelmében való perinditásokat is az elévülés idejének megszakasztására nézve hatályosoknak kell elismerni.


  Vissza az oldal tetejére