1791. évi erdélyi XLII. törvénycikk

az alsóbiróságoknál eldöntött ügyekről

A mely peres ügyekben az alsó biróság előtt érdemleges határozatok keltek, vagy az ügydöntő kifogások tárgyában hoztak itéleteket, ezeket, ha még nem kézbesitették, az illetékes biróság hirdesse ki a felek előtt, és ugy ezekben, mint azokban, a melyekben az itélet kézbesitése ugyan megtörtént, de az idő rövidsége miatt a felebbezést be nem jelentették, nemkülönben azokban is, a melyekben a felebbezést ugyan bejelentették, de az idő rövidsége miatt akár a peresfelek azt irásban be nem adták, akár pedig beadták ugyan, de az ügyet mindamellett tényleg nem küldték fel a felebbviteli birósághoz, a pervesztes félnek, ha különben a hazai törvények értelmében a perorvoslatoknak helyük van, szabadságában álljon az első törvénykezési időszak folyása alatt akár perujitást, akár pedig felebbezést bejelenteni, a mely jogorvoslat ugyanazon törvénykezési időszakban az ellenféllel közöltetvén köteles az illető erre nézve a törvénybe megállapitott végzetes határidő alatt a további törvényes lépéseket megtenni, különben az előbbeni itélet ereje feléled.


  Vissza az oldal tetejére