1791. évi erdélyi XLVII. törvénycikk

a nyolczados törvényszéki és táblai perekről, a melyek az uj perrend behozatala idején a királyi táblán függőben voltak

A régi mód szerint inditott nyolczados törvényszéki és más peres ügyek, a melyek első folyamodásban a királyi tábla itélőszéke elébe tartoznak, a melyeknek tovább folytatását a királyi tábla előtt az ujabb perrend értelmében azért nem engedték meg, mert vagy a felperesség kérdése nem volt még itéletileg eldöntve, vagy pedig az érdemben még nem mondták ki az itéletet, és ennélfogva a felpereseket az illető kerületi táblákhoz vagy alsó biróságokhoz utasitották, a mennyiben azokat az uj perrend értelmében ujból meg nem inditották és be nem fejezték, az e tekintetben jelentkező perlekedő felek részére a táblai levéltárból kiadandók a végett, hogy azokat folytathassák ott, a hol megakadtak.


  Vissza az oldal tetejére