1791. évi erdélyi XLIX. törvénycikk

a határperekről, a melyek a hazai törvények értelmében a közönséges országgyülés biráskodására tartoznak, de a melyeket részint országgyülések nem tartása miatt más biróságok előtt tárgyaltak, részint pedig rendeletek utján más biróságokhoz utasitottak

Az olyan határperekre nézve, a melyek a hazai törvények értelmében a közönséges országgyülések biráskodására tartoztak, de a melyeket részint az országgyüléseknek hosszu időn át való elmaradása, részint pedig némely rendeleteknek, nevezetesen pedig az uj perrendnek a közbejötte miatt, más biróságok előtt tárgyaltak, a karok Ő szent felsége kegyes hozzájárulásával közös akarattal határozták, hogy az ilyen perekben is maradjanak erőben a törvények rendelkezésétől eltérőleg fönnállott biróságok itéletei és végrehajtásai, a függő perek azonban azokban a szakokban, a melyekben megakadtak, az illetékes biróság előtt folytatandók, a jelen országgyülés 40-ik czikkelyének a rendelkezése az olyan határperek tekintetében is épségben maradván, a melyekben a perbebocsátkozás vagy az ügydöntő kifogások tárgyában a vizsgálat még be nem következett.


  Vissza az oldal tetejére