1791. évi erdélyi LIII. törvénycikk

az Erdélyben bevett négy vallás jogainak, szabadságainak és szabad gyakorlásának egyenlőségéről

A négy bevett vallás a kegyelmes Lipót-féle hitlevélben megerősitett hazai törvények erejénél fogva (miután azokat a czikkelyeket, a melyek a római katholikus vallás sérelmére voltak az 1744. évi ujabb törvények 6. és 7. czikkelyei már eltörölték), jogaik és szabadságaik, valamint szabad gyakorlásuk egyenlőségében továbbra is meg fognak maradni, az ezzel ellenkezőleg kiadott rendeletek ellent nem állván.


  Vissza az oldal tetejére