1791. évi erdélyi LVI. törvénycikk

a vallásos könyvek szabad nyomtatásáról

Bármely bevett felekezetnek a vallásos könyveit, ugy a jelképieseket, mint a hittudományiakat szabad legyen egyik vallásnak a másikra való befolyása nélkül nyomtatni és az ilyen vallásos könyvek nem esnek a könyvbiráló bizottság vizsgálata alá, hanem az ezekre való felügyeletet egészen a püspököknek, illetőleg az egyes vallások egyházi tanácsainak tartják fönn, mindamellett azzal a határozott kikötéssel, hogy az érdekelteknek sulyos felelőssége alatt valamely bevett vallás kisebbitésére szolgáló csipős vagy gunyolódó kifejezéseknek a könyvekbe való beiktatását meg ne engedjék.


  Vissza az oldal tetejére