1791. évi erdélyi LVII. törvénycikk

a vegyesházasságokból született gyermekekről

A karok és rendek, Ő szent felsége kegyes hozzájárulása mellett, közös megegyezéssel határozták, hogy a különböző vallásu szülőktől vagy a vegyes házasságokból születendő gyermekek szüleik nemét kövessék, és a fiugyermekeket atyjuk, a leánygyermekeket pedig anyjuk vallása szerint kell nevelni s megkeresztelni, az ezzel ellenkező bármely szerződésnek semmi ereje sem levén.


  Vissza az oldal tetejére