1791. évi erdélyi LIX. törvénycikk

a házassági felmentésekről

Ő szent felsége ebben a nagy fejedelemségben a reformatus, az ágostai és az unitárius valláson levőket az ő hitelveik szerint megengedett rokonsági izekre, ugymint a harmadik és negyedik izre nézve a felmentés kérésének a szükségessége alól egyszer és mindenkorra feloldja, a római katholikusok önmagukra nézve az eddigi gyakorlatban maradván meg.


  Vissza az oldal tetejére