1791. évi erdélyi LX. törvénycikk

a görög szertartásu nemegyesültek vallásának szabad gyakorlatáról

A görög szertartásu nem egyesült keleti vallást, a mely e tartomány törvényei értelmében eddigelé a türt vallások közé tartozott, a jelen czikkely erejénél fogva a maga szabad gyakorlatában megerősitik, olyan módon, hogy ennek a vallásnak az összes követői a saját szertartásukbeli püspöktől függjenek, a kit Ő szent felsége fog kinevezni, és állapotjukhoz képest a többi benlakók módjára kell velük elbánni, és a közterhek viselésében, meg egyéb szolgáltatásokban, nem szabad őket másoknál jobban terhelni, továbbra is épségben maradván a királyi felségnek jogai, a melyek őt a papság, az egyház, az alapitványok és az ifjuság nevelésének ügyei körül megilletik.


  Vissza az oldal tetejére