1791. évi erdélyi LXIII. törvénycikk

Leithner Józsefet, Kiebling Ferenczet, Winkler Miklóst, Vitt Vilmost, Galarati Jánost, Kern Fülöpöt, Ádámot és Andrást, továbbá Etienne Andrást, d'Andoy Coelestint és Bosnyák Mártont a honfiak közibe fogadják

Minthogy a karok és rendek előtt Leithner Józsefnek, Kiebling Ferencznek, Vinkler Miklósnak, Vitt Vilmosnak, Galaratti Jánosnak, Kern Fülöpnek, Ádámnak és Andrásnak, valamint Etienne Andrásnak, d'Andoy Coelestinnek és Bosnyák Mártonnak a szolgálatai, érdemei és tulajdonságai ismeretesek, azért az ő szolgálataiknak és ama dicséretes tulajdonságaiknak elismeréseül, a melyekkel a közjónak, a magánosok hasznának az előmozditásában a haza többi polgárai előtt jó példával elüljárni törekedtek és a polgárok szivét maguknak megnyerték, ugyanazt a Leithner Józsefet, Kiebling Ferenczet, Vinkler Miklóst, Vitt Vilmost, Galaratti Jánost, Kern Fülöpöt, Ádámot és Andrást, valamint Etienne Andrást, d'Andoy Coetestint és Bosnyák Mártont és ezek egyenes ágon leszármazó örököseit és utódait a karok és rendek, Ő szent felsége legkegyesebb beleegyezésének a hozzájárulásával a szokott eskütétel mellett, dijfizetés nélkül a honfiak közé fogadják, reményelvén a karok és rendek, hogy a hazának hálás és hasznos polgárai lesznek, és annak törvényeit hiven meg fogják tartani.


  Vissza az oldal tetejére