1792. évi erdélyi IV. törvénycikk

Arczei gróf Ybara Ignáczot, római szent birodalmi báró Serdagna Rajmundot, Layei báró Ozmán Vilmost, báró Veisz Ferenczet, Müller Ferenczet, Sternegg Ignáczot, Köch József Ferenczet, Römer János Károlyt, Volf Antal Jánost és Cato Józsefet honfiakká fogadják

A karok és rendek, tekintetbe vevén Arczei gróf Ybara Ignácznak, Serdagna Rajmund római szent birodalmi bárónak, Layei báró Ozmán Vilmosnak, báró Veisz Ferencznek, Müller Ferencznek, Sternegg Ignácznak, Köch József Ferencznek, Römer János Károlynak, Volf Antal Jánosnak és Cató Józsefnek az érdemeit és tulajdonságait, dicséretes szolgálataik és tehetségeik elismeréseül, a melyekkel ugy a köz-, mint a magánérdekek előmozditása körül jó példával előljártak és a polgárok szivét megnyerték, ezt az Arczei gróf Ybara Ignáczot, r. sz. b. báró Serdagna Rajmundot, báró Layei Ozmán Vilmost, báró Veisz Ferenczet, Müller Ferenczet, Sternegg Ignáczot, Köch József Ferenczet, Römer János Károlyt, Volf Antal Jánost és Cató Józsefet és egyenes ágon leszármazó örököseiket és utódaikat, a karok és rendek, Ő szent felsége kegyelmes beleegyezésének a hozzájárulásával a szokott eskü letétele mellett és pedig báró Serdagna Rajmundot dijjal, a többit pedig dij nélkül, honfiakká fogadják; a karok és rendek remélvén, hogy ők a hazának kedvelt és hasznos polgárai és törvényeinek hüséges megtartói fognak lenni.


  Vissza az oldal tetejére