1802. évi XII. törvénycikk

a Hont és Zólyom vármegyék között Dományik, Rákócz és Bozok-Lehotka falukra nézve kötött csere becikkelyeztetik

Mivelhogy a birtokállományok biztonsága jövendőben azt követeli, hogy azon cserék, melyek az ország köztörvényhatóságai között létesülnek, be legyenek czikkelyezve: azért Hont vármegye alázatos kérelméhez képest, Ő szent felségének kegyes jóváhagyásával, a nevezett Hont és Zólyom vármegyék között kötött cserét, melynek erejénél fogva Hont vármegyének Dományik és Rákócz faluk, Zólyomnak pedig Bozok-Lehotka helység jutnak, a karok és rendek megerősiteni és ezennel beczikkelyeztetni határozták.


  Vissza az oldal tetejére