1830. évi X. törvénycikk

a tengeri só igazgatásáról és a radoboji kénbányákról

Hálás tisztelettel fogadják az országos kk. és rr. Ő szent felségének kegyes nyilatkozatát, melynél fogva a magyar királyi udvari kamarának függetlenségéről és hatásköréről alkotott törvények értelmében a tengeri só igazgatását a magyar tengermelléken ugyanazon magyar kamarának alárendelni, a radoboji kénbányákra nézve pedig a karokat és rendeket biztositani méltóztatott, hogy a törvénynek megfelelőleg fog intézkedni.


  Vissza az oldal tetejére