1830. évi XIV. törvénycikk

az 1790:35., 1792:12. czikkelyek rendelkezésének a jövő országgyülésig való meghosszabbitásáról

Az 1790:35. és 1792:12., 1807:3., 1811:3. és 1827:10. tc. és az ezekben hivatolt törvénycikkelyek rendelkezése, az ugyanott előadott biztositékok s föltételek alatt, a legközelebb tartandó országgyülésig ezuttal is minden ujitás nélkül meghosszabbittatik.


  Vissza az oldal tetejére